Aktuální článek
Užívání konopí nezvyšuje riziko nehod na pracovišti

Užívání konopí nezvyšuje riziko nehod na pracovišti

  • Vědci neobjevili žádný důkaz podporující domněnku, podle které představují uživatelé konopí rizikovou pracovní skupinu z hlediska možné vyšší úrazovosti.

Dopadem užívání konopí na dopravní nehody se již zabýval bezpočet studií. Jeho vliv na bezpečí a zranění na pracovišti ovšem stále zůstává neprobádán. Účelem studie badatelů z kanadského Toronta bylo prozkoumat možnou spojitost mezi pracovními úrazy a užíváním konopí.

Autoři provedli průřezovou analýzu Kanadského průzkumu komunitního zdraví zaměřeného na pracující osoby. Aby vypočítali pravděpodobnost pracovního úrazu, využili několik modelů logistické regrese a srovnávali neuživatele s pracovníky, kteří uvedli, že během loňského roku užili více než jednou konopí. Následně celou analýzu zopakovali, ale tentokrát se zabývali pouze osobami, které pracují ve vysoce rizikovém prostředí.

V abstraktu studie se můžeme dočíst, že „z 136 536 účastníků průzkumu utrpělo během posledního roku pracovní úraz celkem 2 577 osob (2 %). Z nich se k užívání konopí přiznala 4 procenta. Mezi užíváním konopí a úrazy jsme žádnou statisticky významnou spojitost nenalezli, a to dokonce ani u podskupiny pracující ve vysoce rizikovém prostředí.“

Autoři proto tvrdí, že neobjevili žádný důkaz podporující domněnku, podle které představují uživatelé konopí rizikovou pracovní skupinu z hlediska možné vyšší úrazovosti. Než budou ale k dispozici data z prospektivních studií, závodní lékaři by podle kanadských výzkumníků měli při vytváření pravidel týkajících se možného užívání konopí na pracovišti zohledňovat známá potenciální rizika.

Zdroj: Cannabis use and work-related injuries: a cross-sectional analysis

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!