Aktuální článek
Užívání konopí ve vyšší míře může u mladistvých snižovat obezitu

Užívání konopí ve vyšší míře může u mladistvých snižovat obezitu

  • Navzdory známé vlastnosti konopí podporovat apetit souvisí užívání spíše s nižším BMI.

Dosavadní poznatky o spojitosti mezi užíváním konopí a indexem tělesné hmotnosti (BMI) u dospělých poukazují na to, že vyšší míra užívání konopí má za následek nižší BMI. To je velmi zásadní zjištění zejména v době pandemie koronaviru, kterému padají za oběť velmi často právě osoby s vysokým BMI a s tím souvisejícími zdravotními obtížemi.

Výsledky mezi mladistvými se nicméně liší, jelikož podle výsledků průřezových a dlouhodobých výzkumů se zdá, že vztah mezi konopím a BMI může u této věkové skupiny být pozitivní, negativní i statisticky nevýznamný. Tato dlouhodobá studie si proto dala za cíl prověřit spojitost mezi užíváním konopí a BMI na velkém vzorku mladistvých uživatelů během dvou let.

Výzkumu se zúčastnilo celkem 401 subjektů, které byly v počátečním bodě pokusu ve věku 14 až 17 let. U všech z nich je podle autorů reálná šance, že se do budoucna jejich spotřeba konopí bude zvyšovat.

Výzkumníci z Floridy a Colorada vytvořili paralelní procesní model latentních růstových křivek, aby zachytili možné spojení mezi užíváním konopí, pauzami mezi užíváním a hodnotami BMI.

V závěru práce autoři uvádějí: „Výsledky dosvědčily, že výchozí hodnota BMI měla velkou pozitivní spojitost s užíváním konopí. Kromě toho jsme zaznamenali signifikantní negativní souvislost mezi vyšší konzumací konopí a vyšším BMI. Tyto statisticky významné korelace přetrvávaly i po vyloučení vlivu relevantních proměnných.“

Závěry studie se tak shodují s dosavadními poznatky na dospělých, jež „prokazují negativní spojitosti mezi užíváním konopí a zvyšováním BMI. Další výzkum by se měl pokusit rozkrýt mechanismy, které na spojitost mezi konopím a BMI mají vliv.“

Zdroj: Bidirectional Longitudinal Associations Between Cannabis Use and Body Mass Index Among Adolescents

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!