Aktuální článek
Uživatelé konopí přibírají méně na váze

Uživatelé konopí přibírají méně na váze

  • Z výzkumu vyplývá, že mezi participanty s vyšší váhou se uživatelé konopí pohybovali na nižších příčkách.

Výsledky preklinických studií ukazují, že kanabinoidy mají příznivý dopad na zvýšení tělesné hmotnosti a příjmu potravy. Závěry průřezových epidemiologických studií však naznačují, že se mezi uživateli konopí vyskytuje menší počet osob trpících obezitou. Proto se autoři Národního epidemiologického výzkumu užívání alkoholu a souvisejících problémů (NESARC) rozhodli formou prospektivní studie zaměřit na otázku hmotnostního přírůstku v souvislosti s konopím.

Počítačem podporovaných rozhovorů se zúčastnilo 33 tisíc subjektů starších osmnácti let, které musely odpovídat na dotazy týkající se užívání konopí, tělesné hmotnosti a výšky. Výzkum probíhal ve dvou vlnách (první vlna V1 v letech 2001 a 2002 a druhá vlna V2 v letech 2004 a 2005). Autoři studie se na obecném lineárním modelu pokusili zachytit odhadované regresivní změny indexu tělesné hmotnosti (BMI) vyvolané konopím, a to i s kovariantními úpravami vycházejícími z koncepčního modelu faktorů BMI.

Výsledky po V2 ukázaly, že konopí nikdy nezkusilo celkem 77 procent zúčastněných. Ostatní s konopím již skončili (18 %) nebo jej teprve užívat začali (3 %), případně byli pravidelní uživatelé (2 %). Ke zvýšení hodnoty BMI mezi V1 a V2 došlo u všech podskupin. Nicméně ve srovnání s neuživateli byly hodnoty BMI u podskupin těch, kteří konopí někdy užívali, nižší: u těch, kteří konopí užívali a přestali, byl index o 1,01 bodu nižší, u začínajících konzumentů šlo o 1,36 a u těch, kteří užívají pravidelně, byla hodnota o 1,81 bodu nižší.

Tato prospektivní studie navazuje na anekdotická svědectví a výsledky preklinických a průřezových studií nepřímých spojitostí mezi užíváním konopí a obezitou. Závěry tohoto výzkumu ukazují, že „existuje spojitost mezi nižším BMI a užíváním konopí. Pro potvrzení těchto domněnek je ovšem potřeba další výzkum.“

Zdroj: Are cannabis users less likely to gain weight? Results from a national 3-year prospective study

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!