Aktuální článek
Válka proti drogám = válka proti lidským právům

Válka proti drogám = válka proti lidským právům

  • Proti komu se vlastně vedou boje v protidrogových kampaních?

V nedávném prohlášení kambodžského ministerstva vnitra vyšla na povrch odporná realita protidrogové války. Její nejhrůznější a zároveň nedílnou součástí je totiž nejen legitimizace porušování lidských práv, ale i naprosté odmítnutí lidských práv jako takových.

Prohlášení bylo odpovědí na nedávnou zprávu organizace Amnesty International. „V protidrogové kampani není místo pro respektování lidských práv,“ oznámil mluvčí kambodžského ministerstva vnitra a dále dodal, že v takové kampani „jdou lidská práva stranou, aby byl pořádek“.

Drogy jako zástěrka

V mnoha ohledech se o realitu skutečně jedná, což je nám všem jasné. Ať už jde o hromadné věznění v USA nebo o tisíce mimosoudních poprav na Filipínách – drogová prohibice má na lidská práva zhoubný dopad. Organizace spojených národů si to však uvědomuje. Ve zprávě pracovní skupiny UN Systems Coordination Task Team z roku 2019 je jasně uvedeno, že „násilné, represivní či nepřiměřené protidrogové zákony a opatření jsou kontraproduktivní a zároveň porušují lidská práva, ohrožují veřejné zdraví a plýtvají nezbytnými veřejnými zdroji“. V minulém roce vydala OSN rovněž mezinárodní doporučení ohledně lidských práv a protidrogových zákonů, která by měla vést ke snížení škod páchaných dosavadními zákony.

Válka proti drogám je válkou proti lidem, zejména pak proti těm z nejchudších vrstev.

Kdykoli se však ostře angažují v boji proti drogám vlády různých států světa, člověku přeběhne mráz po zádech. V důsledku prohibice je totiž jejich nehumánní zacházení s lidmi užívajícími zakázané látky naprosto legitimní, a tyto vlády to moc dobře vědí. Režimy všude na světě jsou si vědomy, že pokud chtějí na chvíli bez následků ignorovat lidská práva, drogy jim poslouží jako perfektní krytí.

I z toho důvodu jsme rádi, že Amnesty International zprávu publikovala a zaujala tak jednoznačný postoj ve vztahu ke globální prohibici. Ve zprávě se lze detailně dočíst o hrůzách, jež kambodžský lid zažívá, a to vše pod záštitou boje proti drogám. Nejde o hezké čtení. A bohužel moc dobře víme, že podobné scénáře se odehrávají i na Filipínách a ve spoustě jiných zemí. Dokud budou mít vlády díky prohibici takovouto „výjimku“, můžeme očekávat, že odstrašující příklady budou přibývat.

Válka proti lidským právům

Z pohledu podporovatelů reformy protidrogových zákonů by se mohlo zdát, že měla organizace takovéto stanovisko zaujmout daleko dříve. Právě počáteční váhání však pravděpodobně reflektuje míru, do které je porušování lidských práv prohibicí omlouváno. Navenek není nic vidět, a tak ani největší humanitární organizace nedokázaly spojitost odhalit. Amnesty International bude ale v boji za legalizaci velmi silným spojencem.

Drogy slouží jako perfektní krytí pro všechny režimy, které chtějí na chvíli bez následků ignorovat lidská práva.

Poslední zpráva mluví jasně. Je v ní jednoznačně uvedeno, že „válka proti drogám“ je válkou proti lidem, zejména pak proti těm z nejchudších vrstev nacházejících se na samotném okraji společnosti. S porušením lidských práv se setkaly miliony z nich. Důkazy ze všech koutů světa za poslední léta logiku drogových válek vyvrací a pravděpodobně mají na svědomí změny, které pomalu, ale jistě přicházejí. Sdělení je jednoznačné: válka proti drogám je válkou proti lidským právům.

Nelze přehlížet

Na světě dnes není organizace na obranu lidských práv, která by prosazovala drogovou prohibici nebo ohledně ní mlčela. Nemělo by být možné nadále přehlížet následky porušování lidských práv v rámci systému, který tu nyní panuje.

„Násilné, represivní či nepřiměřené protidrogové zákony a opatření jsou kontraproduktivní a zároveň porušují lidská práva, ohrožují veřejné zdraví a plýtvají nezbytnými veřejnými zdroji.“ – OSN, 2019

Ať už zastánci stávajících protidrogových zákonů argumentují jakkoli, musejí si přiznat, že základní cenou za prohibici je opomínání a mnohdy úplné odmítnutí principu lidských práv. Pokud jsou takovou cenu za vidinu světa bez drog (nebo spíše světa bez zakázaných látek) ochotni zaplatit, pak to musejí přiznat a své stanovisko obhájit. Dle našeho názoru takovou cenu obhájit nelze. Amnesty International dalo jasně najevo, že náš názor sdílí, a za to jim patří potlesk.

Zdroj: The war on drugs is a war on human rights

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!