Aktuální článek
Vědci zjistili, že legalizace konopí nemá negativní vliv na veřejné zdraví

Vědci zjistili, že legalizace konopí nemá negativní vliv na veřejné zdraví

  • Zbrusu nová americká studie ukazuje, že legalizace konopí nemá negativní dopady na veřejné zdraví v žádné ze zkoumaných oblastí. Jisté jsou pouze přínosy.

Podle studie publikované Institutem Cato v únoru tohoto roku nebyla shledána žádná spojitost mezi legalizací rekreačního konopí a zkoumanými nežádoucími dopady na společnost. Práci nadepsanou „Důsledky legalizace konopí: Aktualizace 2021“ zveřejnil libertariánský think-tank 2. února přímo na svých stránkách.

Je založena na dřívější revizi studií zabývajících se důsledky legalizace ve státech, které konopnou reformu schválily před druhou polovinou roku 2018. Podle tehdejší analýzy jsou předpovídané dopady, ať už pozitivní či negativní, ve většině případů přemrštěné, a na tom se shodují členové obou táborů. „Naše data v té době naznačovala, že legalizace konopí má na společnost obecně vzato minimální dopad,“ píšou autoři textu. „Pozoruhodnou výjimkou je zvýšení daňových příjmů z prodeje konopí; státy s legálním trhem vybírají na daních miliony dolarů.“

Autoři nenašli žádnou spojitost mezi legalizací konopí a užíváním nebezpečnějších látek, jako je například kokain.

Letošní aktualizace obsahuje nejen dodatečná data ze států, které byly zahrnuty v původní studii, ale rovněž data ze států, jež mezitím konopí nově legalizovaly. „Nová data odpovídají našim předchozím závěrům,“ podotýkají autoři.

Spotřeba návykových látek

Studie se zaměřila i na vztah mezi legalizací rekreačního konopí a mírou jeho spotřeby spolu s mírou spotřeby několika dalších látek. Přestože byl u spotřeby konopí zaznamenán nárůst, jednalo se o trend, který byl přítomný již před legalizací.

„Státy s legálním konopím vykazují vyšší a zároveň rostoucí prevalenci užívání, tyto trendy byly však přítomny již před legalizací,“ tvrdí studie.

Autoři rovněž zbořili mýtus o tom, že konopí vede k tvrdým drogám. Neshledali totiž žádnou spojitost mezi legalizací konopí a užíváním nebezpečnějších látek, jako je například kokain.

„Data nenapovídají žádnému jednoznačnému vztahu mezi legalizací a užíváním kokainu. V Oregonu byl sice po legalizaci ve spotřebě kokainu pozorován mírný nárůst, ve státu Massachusetts však zase pokles,“ konstatují. „V jiných státech včetně Washingtonu a Maine je spotřeba kokainu v porovnání s celostátními trendy konzistentní.“

Ve státech s legálním konopím nebyl pozorován přírůstek smrtelných dopravních nehod.

Bezpečnost na silnicích

Další oblastí, kterou se práce zabývala, byl dopad konopí na bezpečnost na silnicích. Autoři konstatují, že v této otázce existují dvě hypotézy. Podle jedné z nich vede legalizace ke zvýšenému množství řidičů pod vlivem THC a tím pádem k vyššímu riziku dopravní nehody. Podporovatelé konopné reformy jsou však oproti tomu přesvědčeni, že díky legalizaci za volant usedá nižší počet řidičů pod vlivem alkoholu, což znamená celkově nižší riziko.

Autoři však podotýkají, že relevantním měřítkem bezpečnosti na silnicích je celkový efekt, přičemž citují výzkum, který ve státech s legálním konopím nevypozoroval nárůst počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod.

Zločin a násilí

Autoři rovněž zmiňují, že jak podporovatelé konopí, tak jeho odpůrci věří, že má legalizace vliv na úroveň kriminality. Zastánci tvrdí, že legalizace vede k poklesu kriminality, a to díky přesunu pěstování i prodeje konopí z podsvětí na legální trh.

„Zároveň může legalizace usnadnit práci policii, která již nebude muset věnovat tolik pozornosti kriminalitě spojené s drogami a bude schopná vyčlenit vyšší množství prostředků i vyšší počet policistů na mnohem závažnější trestní činnost,“ pokračují autoři.

Jednou z oblastí, kde lze pozorovat významný vliv legalizace, je vyšší příjem z daní.

Přestože odpůrci legalizace tvrdí, že z expanze prodejů v konopném sektoru by mohli těžit i zločinci v podsvětí, podle dat, které studie přezkoumávala, míra násilného zločinu v důsledku legalizace nezaznamenala celkově ani nárůst, ani pokles.

Data týkající se dopadu legalizace na jiné aspekty jako duševní zdraví nebo množství sebevražd byla rovněž smíšená. Nakonec autoři dodávají, že dopady na demografický či ekonomický vývoj nebudou v důsledku legalizace pravděpodobně nikterak závažné. Ačkoli je třeba podotknout, že vlády, jež schválí legalizaci, mohou očekávat značně pozitivní dopad na státní rozpočet. „Jednou z oblastí, kde lze pozorovat významný vliv legalizace, je vyšší příjem z daní,“ uzavírají.

Zdroj: Report Finds Adult-Use Cannabis Legalization Not Associated With Adverse Social Effects

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!