Aktuální článek
Velká Británie: Konopí na předpis zachraňuje dětem životy

Velká Británie: Konopí na předpis zachraňuje dětem životy

  • Konopný extrakt vyráběný z celých rostlin může mnoha dětem změnit nebo zachránit život.

V průběhu dvou let prokázala analýza lékařských záznamů dvaceti britských dětí trpících závažnými a neléčitelnými formami epilepsie, že léčba kanabinoidy vedla u 86 procent ke snížení četnosti záchvatů. U třech pacientů záchvaty po zahájení léčby konopným extraktům obsahujícím široké spektrum kanabinoidů, terpenů a flavonoidů úplně vymizely.

Takový výsledek dalece předčil všechny známé léky proti epilepsii (dokonce i registrované preparáty na bázi kanabinoidů, jako jsou Sativex a Epidyolex) a jasně ukazuje, že konopný extrakt vyráběný z celých rostlin může mnoha dětem změnit nebo zachránit život.

Všestranná pomoc

Závěry studie zorganizované neziskovou organizací Drug Science zároveň naznačují, že léčba přípravky vyrobenými z celých rostlin by na 96 procent alespoň mírně pomohla všem pacientům trpícím dnes neléčitelnými formami epilepsie.

„Jedná se o vážně nemocné děti, některé z nich mají stovky záchvatů denně, což může vést k závažným vývojovým poruchám. Naše studie byla observační a retrospektivní, což znamená, že jsme pozorovali pacienty, kterým byly pod dohledem lékaře podávány konopné tinktury,“ popsal výzkumný pracovník Drug Science Rayyan Zafar.

Konopí na předpis je možná nejdůležitější medicínskou inovací posledních let, protože je velmi bezpečné a dá se aplikovat na celou řadu nemocí a poruch.

Kromě až neuvěřitelného snížení frekvence záchvatů došlo během výzkumu i k dalším zásadním změnám. Před nasazením konopného extraktu užíval každý pacient v průměru osm různých antiepileptik, při užívání kanabinoidů pak stačil pouze jeden další lék.

„Zaznamenali jsme významné fyziologické změny a celkové zlepšení kvality života,“ uvedl Zafar. „Děti se dokázaly vrátit k běžným činnostem, například pravidelné školní docházce.“

Pozoruhodné výsledky studie jsou dalším střípkem do zvětšující se mozaiky důkazů o účinnosti a bezpečnosti užívání přípravků z celých konopných rostlin v medicíně. V uplynulých osmi letech rapidně přibylo projektů zaměřených na výzkum konopí především v Kanadě a Izraeli, pozadu nezůstává ani Velká Británie, kde v současné době probíhá přibližně 4 000 studií financovaných ze soukromých zdrojů.

Tři vydané recepty na konopí

„Konopí na předpis je možná nejdůležitější medicínskou inovací posledních let, protože je velmi bezpečné a dá se aplikovat na celou řadu nemocí a poruch,“ řekl profesor David Nutt. „Bohužel je ale v zajetí zastaralých předsudků a neznalosti obklopujících nelegální látky. Falešné přesvědčení, že jediným způsobem ověření účinnosti jsou randomizované kontrolní studie, vede k velmi omezené dostupnosti konopí pro pacienty. Britská vláda a lékařská komunita se potřebují vzdělat a získat lepší povědomí o důkazech efektivity léčby konopím.“

Ke změně zákona, který nově umožnil pacientům získat konopí na předpis, došlo už v roce 2018, přesto byly vystaveny pouze tři recepty na preparáty z celých rostlin.

Ostatní konopné přípravky jako Sativex a Epidyolex stojí rodiče v průměru téměř 900 liber měsíčně, tedy asi 25 000 korun. Pro řadu rodin to znamená nutnost prodávat majetek nebo si brát půjčky.

Před nasazením konopného extraktu užíval každý pacient v průměru osm různých antiepileptik, při užívání kanabinoidů pak stačil pouze jeden další lék.

Co brání Velké Británii využít svou pozici největšího vývozce léčebného konopí na světě a nabídnout tuto výjimečnou léčbu milionům lidí, kteří by z ní mohli profitovat? Konopí v rukou lékaře nepředstavuje žádná vážná zdravotní rizika. Vedlejší účinky jsou známé a víme, že nejsou závažné, což se rozhodně nedá říct o dalších, běžně předepisovaných léčivech, jako jsou benzodiazepiny a další sedativa.

Nedostatek důkazů? Ani náhodou!

Problémem není ani nedostatek důkazů. K dispozici dnes máme obrovskou zásobu dat z reálného života a stovky různých výzkumů. Nedostává se bohužel randomizovaných kontrolních studií, jejichž realizace je velmi obtížná s ohledem na komplexní složení rostliny a relativní vzácnost některých nemocí.

Je nicméně třeba říct, že 43 procent léků proti rakovině bylo v posledních letech schváleno bez nutnosti dokládat výsledky randomizovaných studií. Takový postup je běžný především v případech, kdy je preparát urgentně potřebný a neexistují k němu alternativy.

Ani náklady nepředstavují žádnou zásadní překážku. „Náklady na léčbu konopím se zaplatí z úspor v jiných oblastech,“ vysvětluje profesor Mike Barnes. „Pokud bude konopí na předpis dostupnější, ubude hospitalizací, budeme předepisovat méně jiných léků, ušetříme na personálu i nákladech na léčbu závislosti na opiátech na předpis.“

Poznámka závěrem: v nedávné době byl schválen lék na dětskou spinální muskulární atrofii, jehož účinnost byla testována na pouhých šestnácti pacientech a který stojí téměř 1,8 milionu liber, tedy asi 50 milionů korun za jednu dávku. Stejná částka by přitom stačila na konopí na předpis pro všechny děti, které ho dnes ve Velké Británii užívají, na celý rok.

Odpor farmaceutického průmyslu

Jedním z možných vysvětlení neochoty úřadů i lékařů může být ochrana zájmů farmaceutických firem, které spolupracují s lékařskými organizacemi.

„Společnost GW pharmaceuticals vyvinula a vyrábí léčiva na bázi sice rostlinných, ale očistěných kanabinoidů a její lobby má v oboru velkou váhu,“ řekla Hannah Deaconová, jejíž syn Alfie je jedním ze třech příjemců pojišťovnou hrazených preparátů z celých rostlin ve Velké Británii. Díky konopí neměl Alfie epileptický záchvat už 600 dní. „Sativex a Epidyolex určitě mají na trhu své místo, na některé nemoci ale lépe fungují přípravky z celých rostlin, které by tedy měly být stejně dostupné.“

Zaznamenali jsme významné fyziologické změny a celkové zlepšení kvality života.

Není ani rozumné, ani bezpečné nabízet samotné jednotlivé kanabinoidy jako alternativu k výrobkům z celých rostlin, které obsahují 147 známých kanabinoidů a také širokou škálu léčených terpenů a flavonoidů. Proč se to tedy děje? Jednou z příčin může být zákonná ochrana Epidyolexu a dalších patentovaných kanabinoidových léčiv. To znamená, že je výrobcům garantováno deset let  ochrany před tržní konkurencí ve formě podobných léčiv na podobné nemoci. Tímto způsobem je výrobci poskytnut dostatečný čas pro návrat počátečních investic.

Překážky ve vzdělání

Dalším zdrojem potíží je i skutečnost, že ani jedna lékařská fakulta na území Velké Británie nemá v osnovách endokanabinoidní soustavu nebo užívání konopí jako léku.

„Snažil jsem se prosadit endokanabinoidní soustavu jako součást vzdělávání lékařů na Imperial College, ale byl jsem odmítnut,“ popsal doktor Zafar. „Musíme od začátku změnit systém vysokoškolského vzdělávání budoucích lékařů a zařadit do osnov také používání konopí k léčbě a fungování endokanabinoidní soustavy.“

K nedostatkům ve vzdělávání je třeba dále připočíst také naprosto neexistující podporu a právní rámec pro předepisování konopí. Praktičtí lékaři k tomu dnes nemají oprávnění. Specialisté se sice v případě zájmu mohou vzdělávat, kurzy nabízí například Medical Cannabis Clinicians Society, ministerstvo zdravotnictví však neposkytuje finance ani podporu pro výzkum, vývoj a vzdělávání.

Blízká, leč stále vzdálená naděje

„V uplynulých 30 letech byly schváleny pouze dva léky proti epilepsii. Konopí představuje naději pro obrovské množství pacientů,“ věří matka malého Alfieho Hannah, která je odhodlána pomáhat dalším rodinám v nouzi.

Falešné přesvědčení, že jediným způsobem ověření účinnosti jsou randomizované kontrolní studie, vede k velmi omezené dostupnosti konopí pro pacienty.

„Konopí by mohlo být financováno z peněz na podporu inovací v medicíně, bohužel ale není považováno za dostatečně inovativní. Přitom je to úžasná rostlina s nezměrným potenciálem pomáhat milionům lidí.“

V současné době existují patenty na použití konopí k léčbě Alzheimerovy choroby, autismu, neuropatických bolestí, a dokonce i schizofrenie. Jo Griffithsová, matka dvanáctiletého Bena, platí od roku 2019 za konopný výtažek na předpis 1 852 liber, asi 55 000 korun, měsíčně. Stojí to za to – Ben má méně záchvatů, jsou slabší a jeho zdravotní stav se celkově znatelně zlepšil.

„Bez celospektrálních konopných přípravků byl Benův život nesnesitelný. Měl až 300 záchvatů denně, takže nedokázal sám jíst, pít ani chodit. Konopí mu pomáhá, je šťastný a žije plnohodnotný život. Vůbec poprvé se nám stalo, že neměl několik dní po sobě ani jeden záchvat. Připadá mi odporné, že naše schopnost poskytovat synovi léky, které potřebuje, závisí výhradně na naší finanční situaci. Potřebujeme lepší dostupnost konopí na předpis a potřebujeme ji hned.“

Zdroj: www.leafie.co.uk

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!