Aktuální článek
Většina konopných pacientů se obává, že se u lékařů nesetkají s pochopením

Většina konopných pacientů se obává, že se u lékařů nesetkají s pochopením

  • Navzdory pokroku v legalizaci léčebného i rekreačního konopí se mnozí pacienti stále bojí mluvit s lékaři otevřeně.

Závěry nedávného výzkumu naznačují, že většina uživatelů konopí pro léčebné účely ve Spojených státech amerických se lékařům se svou léčbou svěřuje jen nerada.

Co brání lepší komunikaci

Za studií nazvanou „Komunikace o doporučené a náhradní léčbě mezi poskytovateli zdravotní péče a uživateli léčebného konopí“, kterou uveřejnil americký žurnál o výzkumu konopí Journal of Cannabis Research, stáli vědci z lékařské fakulty Michiganské univerzity. Experimentu se zúčastnilo 275 uživatelů ze státu Michigan, kteří měli popsat, jakým způsobem o konopí s lékaři hovoří.

„Účastníci výzkumu uváděli, že konopí užívají jako náhradu za předepsanou léčbu, a to mnohdy bez vědomí hlavních poskytovatelů zdravotních služeb. Tato skutečnost představuje důvod k vážným obavám, protože někteří pacienti užívají konopí například i kvůli potížím, jež se dají léčit i standardním způsobem,“ píší autoři studie.

Poskytovatelé zdravotních služeb by se měli vzdělat o endokanabinoidním systému.

„Pouhých 18 procent účastníků označilo znalosti svých lékařů o léčebném konopí za velmi dobré nebo výborné a jenom 21 procent jim velmi nebo úplně důvěřuje v tom, že by dokázali tuto bylinu zařadit jako součást léčby. Většina pacientů (86 procent) uvedla, že doporučení o konopí vyhledávají spíše u specialistů než u poskytovatelů zdravotních služeb.“

Z 275 účastníků celkem 86 procent zmínilo, že konopí někdy užívají namísto jiných léků. Z toho 44 procent navíc přiznalo, že tento krok s poskytovateli zdravotních služeb vůbec nekonzultovali.

„Závěry naší studie poukazují, že musí dojít k lepšímu začlenění léčebného konopí do standardní zdravotní péče. V rámci toho by se poskytovatelé zdravotních služeb měli vzdělat o endokanabinoidním systému a výhodách, rizicích a potenciálně nebezpečných ohledech léčebného užívání konopí,“ dodávají autoři výzkumu.

Konopí a standardní zdravotní péče

Ze studie tak vyplývá, že pacientům není příjemné s běžnými lékařskými odborníky o užívání léčebného konopí mluvit. Z toho důvodu mezi poskytovateli zdravotních služeb a specialisty na konopí panuje určitá nerovnost.

„Mnozí pacienti konopí užívají namísto jiných léků a před lékaři to tají, protože nedůvěřují jejich úsudku, pokud jde o jeho zařazení do léčby. A ti, kteří se se lékaři svěří, ho většinou užívají na předpis od externího specialisty, který se jinak nepodílí na jejich zdravotní péči,“ konstatuje autoři studie. V závěru pak uvádějí: „Výsledky naší studie poukazují na špatné začlenění léčebného konopí do standardní zdravotní péče, což svědčí o tom, že by se o něm lékaři měli dovzdělat.“

Mnozí pacienti konopí užívají namísto jiných léků a před lékaři to tají.

Nejedná se o první průzkum, který objevil nedostatky v komunikaci mezi lékaři a pacienty, pokud jde o konopí. Jiné studie ukázaly, že většina zdravotních odborníků má pocit, že nemají dostatek informací, aby pacientům dokázali o konopí poradit.

Přestože v konopí bezpočet pacientů nalézá úlevu, stále ho mnohdy vnímají jako něco, o čem se s lékařem nechtějí bavit. S tím, jak se legalizace konopí postupně šíří, je ale nasnadě, aby se poskytovatelé zdravotní péče ohledně této všestranně léčivé byliny co nejvíce dovzdělali.

Zdroj: Study Indicates Most Patients Don’t Think Doctors Will Understand Cannabis

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!