Aktuální článek
Vliv legalizace konopí na snížení kriminality se často podceňuje

Vliv legalizace konopí na snížení kriminality se často podceňuje

  • Různé studie opakovaně poukázaly na úzkou souvislost mezi legalizací a snížením kriminality.

Kvůli nedostatkům v metodice výzkumu je ale celkový vliv změn v legislativě významně podhodnocen.

Většina výzkumů se při sběru dat spoléhá na údaje poskytované FBI, která je shromažďuje z jednotlivých policejních okrsků na území celých Spojených států. Zadávání jednotlivých případů do celostátní databáze je nicméně postaveno na striktně dobrovolné bázi, čímž mohou vznikat mezery a nejasnosti, které celkovou statistiku souvislostí mezi legalizací a úbytkem násilných a majetkových trestných činů zkreslují.

„Americká protidrogová politika vychází z předpokladu, že prohibice snižuje kriminalitu. Některé státy ale v nedávné době legalizovaly konopí a máme tedy šanci tuto hypotézu ověřit v přímém přenosu. Jakékoli měření je bohužel znemožňováno závažnými nedostatky v dostupných datech,“ uvádí se v abstraktu článku.

Autoři studie vyvinuli „nový postup doplňování chybějících dat pro snížení zkreslení vyplývající z chybných měření a s jeho pomocí chtějí prokázat zásadní úbytek kriminality napříč celým spektrem drogové, majetkové i násilné trestné činnosti s různými pozitivními dopady na státní i mezistátní úrovni v rozporu s předpoklady prohibiční drogové politiky.“

Legalizace konopí na předpis vede k významnému úbytku násilné i majetkové trestné činnosti.

„Ukazujeme chyby v měření samotném a ve výchozím předpokladu, že důsledky drogové politiky budou vždy a všude stejné, v jejichž důsledku dochází k podhodnocování vlivu legalizace,“ uvádějí autoři studie nazvané „Kouř a strach: vliv konopné prohibice na zločinnost“.

„Naše výsledky naznačují, že legalizace konopí na předpis vede k významnému úbytku násilné i majetkové trestné činnosti, přičemž tento výsledek je lépe viditelný ve státech hraničících s Mexikem. Podobný jev nám v oblasti násilných trestných činů byl znám už z předchozích statistických výzkumů, vůbec poprvé se nám ale podařilo prokázat klesající trend také u krádeží a loupeží. Úbytek je přitom u majetkové trestné činnosti lépe patrný, protože tento typ zločinu je běžnější a tedy četnější.“

Ve studii se uvádí, že přítomnost státních zástupců v autorském kolektivu by neměla být považována za vyjádření oficiální pozice americké vlády. Je nicméně pozoruhodné, že zástupce státní správy byl vůbec ochoten se na výzkumu podílet a podepsat se pod závěr, který je v rozporu s dlouhodobým stanoviskem oficiálních míst, tedy že kriminalizace drog nevede ke snížení zločinnosti.

Další studie

K více či méně podobnému výsledku dospěli i další autoři.

Vědci se v roce 2020 zaměřili na vliv legalizace rekreačního užívání konopí ve Washingtonu a v Coloradu na míru kriminality v okolních státech a jejich data ukázala, že dekriminalizace přispěla ke snížení zločinnosti v sousedních okresech.

Federální vládou financovaná studie z předešlého roku naopak žádný vliv legalizace na kriminalitu nezaznamenala. Změna drogové politiky se nicméně v jednom státě zdála napomoci dlouhodobému úbytku loupeží.

Think-tank RAND porovnával v roce 2018 údaje z jednotlivých okresů Kalifornie a dospěl k závěru, že neexistuje žádná souvislost mezi přítomností legálních výdejen a nahlášenými násilnými trestnými činy. Zaznamenala naopak negativní vliv výdejen na majetkovou trestnou činnost, autoři nicméně připustili, že to mohlo být způsobeno předchozím negativním vývojovým trendem.

Dekriminalizace přispěla ke snížení zločinnosti v sousedních okresech.

Ve stejném roce spolupracoval tým univerzity Victoria ve Wellingtonu s kolegy z Harvardu na studii, jejímž závěrem bylo, že legalizace konopí na předpis nemá na zločinnost žádný významný dopad. S jedinou výjimkou – tou je 20% úbytek násilné a majetkové trestné činnosti, k němuž došlo po legalizaci v Kalifornii.

Objem konopí zabaveného policií vytrvalé klesá s tím, jak další a další státy přistupují k legalizaci. Podle údajů FBI klesá také počet lidí zadržených za přestupky související s konopím, včetně pašování. I to je logickým důsledkem postupující legalizace – už v roce 2018 si institut Cato všiml, že dekriminalizace na úrovni států výrazně snížila počty případů pašování konopí.

Ačkoli v roce 2019 oproti předcházejícím rokům celkově stoupl počet drogových trestných činů, těch, ve kterých figurovalo konopí, ubylo o celou jednu čtvrtinu. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné Johnem Robertsem, soudcem amerického Nejvyššího soudu.

Zdroj: www.marijuanamoment.net

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!