Aktuální článek
Vliv THC a CBD na prostorovou orientaci

Vliv THC a CBD na prostorovou orientaci

  • Léčba kongnitivních funkcí samotným THC může být účinější než kombinace THC a CBD.

Na zhoršení kognitivních funkcí, jež je běžnou součástí stárnutí, má vliv endokanabinoidní systém. Výskyt kanabinoidního receptoru 1 (CB1) se s věkem v určitých částech mozku, které mají na starost paměť a učení, snižuje. Jak bylo zjištěno u myší, přerušení signalizace receptorů CB1 vede ke zrychlení kognitivního stárnutí. 

Starší práce vědců z Lékařské fakulty Bonnské univerzity v Německu dokázala, že dlouhodobé vystavení nízké dávce THC (3 mg/kg/den) zlepšuje u starých myší kognitivní funkce tak, že jsou srovnatelné s těmi u mladších, nijak neléčených myší. Ve svém nejnovějším výzkumu se němečtí odborníci zaměřili na to, zda se účinek THC dá ovlivnit souběžně podávaným CBD. 

V abstraktu se dočteme následující: „Preklinické i klinické studie naznačují, že kombinace THC a CBD má lepší efekt než THC samotné. V prvé řadě jsme v rámci pokusu testovali účinnost nižšího množství THC (1 mg/kg/den) a následně směsi THC a CBD v poměru 1:1, který se používá také v klinicky schváleném konopném léku Sativex. Výsledky ukazují, že i dávka THC o velikosti 1 mg/kg/den u starších myší účinně zlepšuje prostorou orientaci. To samé se už ovšem nedá tvrdit o směsi CBD a THC v poměru 1:1. Přítomnost CBD sice vedla k dočasným změnám v metabolismu THC a jeho přechodně většímu obsahu v krvi. Jakmile se ale CBD metabolizovalo, přestalo působit na metabolismus THC, jehož účinek poté rychle odezněl. Účinky THC tak podle všeho vlivem CBD mnohem dříve vyprchají.“

V závěru tak autoři konstatují, že „léčba samotným THC je pro starší myši, které mají potíže s orientací v prostoru, lepší než kombinace THC a CBD jedna ku jedné.“

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!