Aktuální článek
Vyšší dostupnost konopí je úzce spjatá s nižším počtem úmrtí zapříčiněných opioidy

Vyšší dostupnost konopí je úzce spjatá s nižším počtem úmrtí zapříčiněných opioidy

  • Nová studie ukázala, že s vyšší dostupností konopí se ruku v ruce snižuje počet úmrtí v souvislosti s opioidy.

 

„Vyšší počet prodejen rekreačního a léčebného konopí je spojený s nižším počtem úmrtí zaviněných opioidy, zejména syntetickými opioidy, jako je například fentanyl,“ tvrdí výzkum publikovaný 27. ledna v prestižním odborném magazínu British Medical Journal vydávaném Britskou lékařskou komorou. Jde podle něj o zjištění, které platí jak pro prodejny léčebného, tak rekreačního konopí.

Zdravější okresy

Autoři zkoumali úmrtnost při předávkování opioidy ve vztahu k množství prodejen konopí ve 23 amerických státech, a to mezi roky 2014 a 2018. Zjistili, že okresy, kde se zvýšil počet prodejen z jedné na dvě, zaznamenaly celkově 17procentní snížení v počtu úmrtí. Zvýšení počtu ze dvou na tři je pak spojeno s poklesem o dalších 8,5 procent.

Konopí je obecně považováno za méně návykovou látku než opioidy, může sloužit jako analgetikum a těší se značné veřejné podpoře.

Kromě toho studie zjistila, že stejný vývojový trend je ještě zřetelnější u smrtí spojených se syntetickými opioidy jinými než metadon. V těchto případech pozorovali při zvýšení počtu prodejen z jedné na dvě až 21procentní pokles.

„Slouží-li konopí i opioidy ke stejnému účelu, může zvyšování nabídky legálního konopí vést ke snižování poptávky po fentanylu a tím pádem i snižování celkového počtu úmrtí spojených s opioidy,“ dočteme se v textu studie. „Přestože nelze předpokládat, že by byly zaznamenané souvislosti kauzální, poukazují na potenciální spojitost mezi zvýšenou dostupností prodejen konopí a sníženým počtem úmrtí souvisejících s opioidy,“ pokračují autoři.

Jeden z mnoha

Ani zdaleka nejde o první výzkum, který mezi dostupností legálního konopí a poklesem úmrtí zapříčiněných opioidy našel spojitost. Celá řada podobných prací již dokázala, že konopí je schopné velice účinně léčit chronickou bolest, na kterou jsou pacientům ve velkém předepisovány opioidy. A z průzkumů vyplývá, že mnoho pacientů už se rozhodlo z návykových analgetik přesedlat právě na oblíbenou rostlinu.

„Konopí je obecně považováno za méně návykovou látku než opioidy,“ konstatuje nová studie. „Může sloužit jako analgetikum a těší se značné veřejné podpoře. Trh s fentanylem se ve Spojených státech rozšiřuje velice znepokojivým tempem. V posledních letech byl rovněž zaznamenán nárůst v počtu úmrtí spojených s fentanylem a jeho analogy, takže otázka, jakým způsobem souvisí dostupnost legálního konopí s úmrtími zapříčiněnými opioidy, je obzvláště palčivá.“

Okresy, kde se zvýšil počet prodejen z jedné na dvě, zaznamenaly celkově 17procentní snížení v počtu úmrtí.

„Výsledky naznačují, že vyšší dostupnost legálního konopí (docílená prostřednictvím vyššího počtu prodejen) je úzce spjatá se snížením v počtu úmrtí souvisejících s opioidy typu T40.4, mezi něž patří například vysoce potentní syntetický opioid fentanyl,“ pokračuje studie. „Předávkování fentanylem se stalo nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s opioidy, jde tedy o naprosto klíčové zjištění.“

Lepší kvalita života

Jiná studie publikovaná v lednu tohoto roku zjistila, že užívání konopí pro léčebné účely je spojené s výrazným snížením závislosti na opioidech a jiných předepisovaných návykových látkách, stejně jako s lepší kvalitou života. Obě studie by mohly posloužit jako vodítko americké federální agentuře pro zdravotnický výzkum, která v nynější době přezkoumává studie s cílem zjistit, zda může konopí a kratom léčit chronickou bolest s nižším počtem vedlejších účinků, než mají opioidy.

Zdroj: Areas With More Marijuana Dispensaries Have Fewer Opioid Deaths, New Study Finds

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!