Aktuální článek
Vzácné genetické mutace

Vzácné genetické mutace

Profilový obrázek
  • Od polyploidie k albinismu.

V dnešní době není těžké při toulkách internetem narazit na mnohdy fascinující fotografie neobvykle tvarovaných či zbarvených rostlin konopí. Za jejich vzhledem často stojí genetické mutace, které pod slupkou okázalého vzhledu skrývají mnohá další tajemství.

První zmínky o mutacích živých organismů můžeme najít již u otců zakladatelů evoluční biologie Charlese Darwina (1809–1882) a Gregora Mendela (1822–1844). Především druhý jmenovaný, proslulý přírodovědec moravského původu, položil základy zákonů, kterými se řídí šlechtitelé rostlin i zvířat dodnes. Mendelovy experimentální metody by pohledem dnešních vědců neobstály, nicméně už tehdy si povšiml, že aby v genomu druhu mohly nastat radikální rychlé změny, musí být způsobeny neméně drastickými změnami v samotné DNA jedince, tedy genetickou mutací.

O mutacích

Při dělení buněk živých organismů dochází ke kopírovaní a vytváření kopií jejich DNA pro potřeby nově vznikající buňky. Nezřídka dochází při tomto procesu k drobným chybám v genetickém kódu, ale obvykle jsou změny brzy opraveny. Nepodaří-li se změnu opravit a zůstane v DNA buňky natrvalo, hovoříme o genetické mutaci. Mutace se často drasticky projeví na podobě i životaschopnosti jedince a drtivá většina z nich je pro druh nevýhodná.

ABC (Australian Bastard Cannabis)

Mutace rozdělujeme do dvou základních kategorií podle toho, zda jsou přenosné na potomstvo. Gametické mutace vznikají v pohlavních buňkách a jsou dědičné dalšími generacemi. Somatické mutace jsou pohlavně nepřenosné, ale mohou být šířeny množením rostlin pomocí klonování, čehož využívají ovocnáři při získávání vzácných nových odrůd ovoce. Výhonky, které se působením somatických mutací změnily k nepoznání od zbytku rostliny, šlechtitelé naklonují a pečlivě střeží. Výhonky se odborně nazývají „sporty“ a tímto způsobem vznikl například červený grep nebo nektarinka.

Výzkumy prokazují, že k většímu množství mutací u rostlin dochází, jsou-li vystaveny stresovým vlivům.

Moderní výzkumy prokazují, že k většímu množství mutací u rostlin dochází, jsou-li vystaveny stresovým vlivům. Těmi mohou být nevhodné pěstební podmínky, špatná výživa nebo šok po přesazení. Zároveň jsou stresované rostliny v menší míře schopny opravovat poškozenou DNA a narůstá v nich množství zmutovaných buněk. U jednoletých druhů, ke kterým patří i konopí, je důležitým faktorem i stáří rostliny. Ve studii „Akumulace somatických mutací vede u konopí ke genetickým mozaikám“ popisují výzkumníci z Kanady rozdíly v DNA mezi klony odebranými z různých částí matečních rostlin konopí. Zajímavé je, že z výsledků pokusů vyplývá, že největší počet nových somatických mutací, tedy největší genetickou odlišnost, měly klony odebrané z vrchních částí matečních rostlin. Výzkum genomu konopí je zatím ještě v plenkách, ale pozorovaný genetický drift se shoduje s dlouholetými zkušenostmi profesionálních šlechtitelů. Ti často popisují snižující se kvalitu odebíraných klonů v závislosti na stáří mateční rostliny. Vysvětlením by mohla být postupná kumulace somatických mutací při nepřirozeně dlouhém vegetačním období matečních rostlin. Obvyklou praxí šlechtitelů je mateční rostliny alespoň jednou do roka „omlazovat“ tak, že vyberou nejzdravější z klonů a vypěstují novou matku.

Genetické mutace lze vyvolat uměle, což je využíváno při vývoji kontroverzních GM (geneticky modifikovaných) odrůd rostlin. K vyvolání změny v DNA využívají šlechtitelé celou řadu takzvaných mutagenů. Nejčastěji jsou jimi různé chemické látky jako jedovatý kolchicin či kyselina giberelová. Mutaci DNA může způsobit také gama záření. S pomocí genetické modifikace byla člověkem vytvořena řada odrůd komerčních plodin. Většina kukuřice či sóji pěstované na území Spojených států patří ke GM kultivarům.

...

Pokračování článku najdete v Legalizace č. 64, která je právě k dostání v e-shopu Legalmarket.cz a na novinových stáncích. Stáhnout si můžete i elektronickou verzi magazínu nebo si ho za zvýhodněnou cenu předplatit a těšit se na pravidelné dárky a pohodlné dodání až domů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!