Aktuální článek
Započetí konopné léčby má za následek sníženou konzumaci alkoholu

Započetí konopné léčby má za následek sníženou konzumaci alkoholu

  • Konopí jako substituční léčba závislosti na alkoholu? A nejen na něm - pacienti postupně snižují spotřebu tabáku, léků na předpis a ostatních nelegálních látek.

Výzkumy z posledních let naznačují, že konopí může ovlivnit míru užívání psychoaktivních látek, jako jsou léky na předpis, alkohol, tabák a různé nelegální drogy. Kanadští badatelé se zaměřili na zkušenosti nemocných osob s užíváním léčebného konopí jako náhrady za alkohol.

Zkoumaná data pochází z průzkumu, kterého se účastnilo 2 102 osob registrovaných v programu konopné léčby. Z nich 973 (44 %) uvedlo, že během posledního roku před započetím konopné léčby při alespoň deseti příležitostech užili alkohol. Autoři za pomoci retrospektivní analýzy dat vypočítali četnost a míru užívání lihovin před začátkem i po započetí léčby, aby zjistili, které skupiny alkohol omezily a/nebo zcela vysadily.

V závěru práce se můžeme dozvědět následující: „Celkem 419 (44 %) respondentů uvedlo, že u nich poklesla četnost užívání lihovin během posledních 30 dnů. 323 (34 %) účastníků vypilo méně alkoholických nápojů týdně než před započetím konopné léčby. Po dobu 30 dnů před ukončením průzkumu se alkoholu vůbec nedotklo 76 (8 %) respondentů.“

Podle výsledků se spotřeba lihovin snížila především u osob starších 55 let a pacientů, kteří se před nástupem konopné léčby vyznačovali častým pitím. Autoři dokonce konstatují, že „respondenti, kteří si dali za cíl konopím alkohol nahradit, měli ve výsledku výrazně větší šanci, že svou spotřebu dokážou zmírnit či zcela omezit.“

Závěry podle kanadských badatelů ukazují, že je možné za pomoci léčebného konopí přestat pít nebo konzumaci alespoň omezit: „Alkohol zůstává tou nejoblíbenější rekreační drogou a jeho užívání souvisí s vysokým výskytem kriminality, morbidity i úmrtnosti. Výsledky naší studie by tak mohly nejen posloužit jako důkaz o lepším zdravotním stavu uživatelů léčebného konopí, ale také podnítit změny v rámci veřejného zdraví a bezpečnosti.“

Zdroj: Reductions in alcohol use following medical cannabis initiation: results from a large cross-sectional survey of medical cannabis patients in Canada

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!