Aktuální článek
Žena si omylem si vzala 550násobek dávky LSD

Žena si omylem si vzala 550násobek dávky LSD

  • Šestačtyřicetiletá žena si omylem vzala množství LSD, které odpovídá 550násobku běžné rekreační dávky, jež činí 100 mikrogramů. Její zkušenost se stala předmětem případové studie nedávno publikované v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Šestačtyřicetiletá žena si omylem vzala množství LSD, které odpovídá 550násobku běžné rekreační dávky, jež činí 100 mikrogramů. Její zkušenost se stala předmětem případové studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Tato osoba, která je ve studii označovaná iniciály C. B., požila čistý prášek v domnění, že jde o kokain, jednalo se však o nejznámější psychedelickou substanci – LSD. Událost se podle internetového portálu ScienceAlert stala už v září roku 2015.

DVANÁCT HODIN UTRPENÍ

V případové studii se můžeme dočíst, že žena si uvědomila, že něco není v pořádku přibližně po patnácti minutách, a požádala o pomoc spolubydlící. „Během hodiny začala zvracet a se zvyšující se četností zvracela po následujících dvanáct hodin,“ píší autoři článku. „Z této doby si skoro nic nevybavuje, poté již byla schopná komunikovat.“ 

Jedinou možnost zkoumání účinků vysokých dávek látek měnících vědomí představuje studium jednotlivých skutečných případů.

„Následujících dvanáct hodin nepravidelně zvracela, přesto se však začala cítit příjemně. Podle spolubydlící pak většinu času seděla nehnutě na židli, přitom měla oči buď otevřené, zavřené, nebo měla protočené zorničky. K tomu měla pěnu u úst a občas z ní vypadlo náhodné slovo,“ uvádí se v textu studie. O dalších deset hodin později už mohla znovu mluvit, šla do koupelny a zdála se být v pořádku. Spolubydlící s ní však raději zůstala ještě dalších dvanáct hodin. Ačkoliv bylo samotné předávkování jistě nepříjemnou zkušeností, žena uvedla, že následující den jí ustala chronická bolest nohy. 

POMOC OD MORFIA?

Studie dále uvádí, že žena onemocněla ve dvaceti letech lymskou boreliózou, která jí poškodila její nohy a kotníky, v důsledku čehož trpěla silnými bolestmi. Lékaři jí předepsali morfium, které užívala mezi lety 2008 a 2018. Běžná dávka, kterou brala, než došlo k předávkování LSD, bylo šest prášků s deseti miligramy morfia denně. Po zkušenosti s LSD přestala morfium na pět dní užívat a nepociťovala jakékoli abstinenční příznaky. Poté se bolestivost končetin vrátila a žena začala znovu morfium užívat, avšak již pouze jeden až dva prášky denně. K tomu užívala přibližně 25 mikrogramů LSD každé 3 dny. V lednu roku 2018 se bolestivost končetin snížila natolik, že přestala užívat morfium a ostatní analgetika. Podle výzkumníků nevykazovala žena typické abstinenční příznaky, které se vyskytují po vysazení morfia. Na druhou stranu u ní došlo ke zhoršení úzkostných stavů, depresí a sociálního odloučení. Také začala být příliš citlivá vůči neštěstí druhých. 

SMRT NEHROZILA

„Požití 550násobku běžné rekreační dávky LSD nebylo pro šestačtyřicetiletou ženu smrtelné, naopak u ní následně došlo ke snížení míry bolesti a došlo k vysazení morfia,“ shrnují autoři ve studii. „Ačkoliv nebyl tento stav trvalý, vedl k výraznému snížení běžně užívaných dávek morfia a s nízkými dávkami LSD nakonec dokázala morfium kompletně vysadit bez typických abstinenčních příznaků.“

Ačkoliv bylo samotné předávkování jistě nepříjemnou zkušeností, žena uvedla, že následující den jí ustala chronická bolest nohy.

V posledních letech došlo k opětovnému zvýšení zájmu o psychedelické substance a jejich potenciál při léčení širokého spektra duševních zdravotních problémů, jako jsou závislosti, posttraumatická stresová porucha, deprese a úzkost. Na druhou stranu u extrémně vysokých dávek LSD vědci nemohou provádět studie v kontrolovaném prostředí kvůli riziku vážných vedlejších účinků. To znamená, že jedinou možnost zkoumání účinků vysokých dávek látek měnících vědomí představuje studium jednotlivých skutečných případů – z toho název případové studie (case studies). Z výše citované studie proto nelze vyvozovat obecně platné závěry, jelikož byla designovaná jako případová a figurovali v ní pouze tři účastníci. 

 „LSD je obdivuhodně netoxická látka,“ řekl americkému týdeníku Newsweek Mark Haden, hlavní autor výzkumu z Univerzity Britské Kolumbie v Kanadě. A toto zjištění potvrzují i další studie. „O LSD je historicky známo a bylo mnohokrát vědecky potvrzeno, že má nízkou toxicitu. Náš výzkum to potvrzuje a zároveň je dalším v dlouhé řadě odborných prací z posledních let, které se zaobírají terapeutickým potenciálem psychedelických látek.“

Zdroj: www.newsweek.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!