Aktuální článek
Ženy s bolestmi v pánevní oblasti užívají po legalizaci více konopí

Ženy s bolestmi v pánevní oblasti užívají po legalizaci více konopí

  • Čím silnější bolestí a přidruženými obtížemi pacientky trpěly, tím pravděpodobněji užívaly konopí.

Kanadští badatelé z Univerzity Britské Kolumbie a Centra pro hodnocení zdravotního stavu ve Vancouveru provedli retrospektivní analýzu žen, které kvůli mírným až vážným bolestem pánve v letech 2013 až 2019 navštívily kliniku terciární péče v tomto městě. Demografická, klinická a jiná data z dotazníků byla podrobena dvěma analýzám:
1) srovnání pacientek, které užívají konopí, s těmi, které neužívají;
2) srovnání uživatelek konopí, které se staly součástí dotazníkového šetření ještě před rekreační legalizací (17. říjen 2018), s těmi, které přibyly až poté.

V abstraktu studie se dočteme: „Celkem 14,6 procenta z 3 426 uživatelek uvedlo, že momentálně užívá konopí. Ve srovnání s těmi, jež konopí nekonzumují, byly tyto pacientky v průměru spíše mladší a měly nižší stupeň dosaženého vzdělání. Dále měly mnohdy nižší příjem a mnohem častěji užívaly opiáty, protizánětlivá léčiva, neuromodulátory a bylinné léky. Kromě toho měly horší výsledky, co se týče depresí, úzkostí, intenzity bolestí pánve a celkové kvality života.“ Podle autorů vzrostl navíc po legalizaci podíl uživatelek konopí na klinice z 13,3 na 21,5 procenta.

V závěru výzkumníci konstatují, že „rekreační užívání konopí mezi pacientkami trpícími bolestmi pánve po kanadské legalizaci vzrostlo. Čím silnější bolestí a přidruženými obtížemi pacientky trpěly, tím pravděpodobněji užívaly konopí. U těch, které se začaly léčit konopím až po celonárodní legalizaci, byla oproti těm, které se konopím léčily již před legalizací, menší šance, že budou na denní bázi užívat opiáty.“

Zdroj: Recreational Cannabis Use Before and After Legalization in Women With Pelvic Pain

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!