Aktuální článek
Zhodnocení protirakovinných účinků konopí v případových studiích

Zhodnocení protirakovinných účinků konopí v případových studiích

  • Výzkum má v oblasti protirakovinných účinků konopí co dohánět.

Dosavadní preklinické studie ukazují na potenciální protinádorové působení různých kanabinoidů. Tyto výsledky ovšem nemají dostatečnou oporu v rozsáhlých a pečlivě designovaných klinických výzkumech. Výsledky případových studií jsou sice publikovány v recenzovaných žurnálech, ale mnohdy postrádají klíčové informace, které by potvrdily domněnku o protirakovinných účincích.

Výzkumníci z americké Minnesoty se zaměřili na publikované případové studie z databází PubMed a EBSCO, které poukazují na spojitosti mezi konopím nebo endokanabinoidním systémem a možným protirakovinným působením. Z 207 preklinických výzkumů bylo vyselektováno 77 původních případových studií pacientů trpících různými nádorovými onemocněními (rakovinou prsu, centrální nervové soustavy, pohlavního ústrojí, krve, plic, prostaty a slinivky), kteří užívali konopí. Autoři vyhodnotili metodologii a výsledky těchto studií následovně: „14 % bylo dostatečně podložených, 5 % středně a zbylých 81 % bylo označeno jako nedostatečně podložené.“ Zajímavé je, že celkem 10 % prací se týkalo dětských pacientů. 

Co se týče aplikace kanabinoidů, CBD bylo užíváno spíše přes den v dávce o velikosti mezi 10 až 800 mg. Šest studií sledovalo pacienty užívající THC v denních dávkách o velikosti v rozmezí 4,8 až 7,5 mg. Dva menší výzkumy obsahovaly informace o přežití pacientů trpících rekurentním glioblastomem. 

Autoři v závěru konstatují: „Tento průzkum ukazuje, že většina publikovaných recenzovaných případových studií neobsahuje spolehlivé důkazy, které by potvrdily protirakovinné účinky konopí. Proto by nemělo sloužit jako náhrada konvenčních forem onkologické léčby. Zároveň je potřeba provádět další výzkumy potenciálních protirakovinných vlastností konopí.“

Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!